תיבת טקסט: מה ?
תיבת טקסט: למה ?
תיבת טקסט: למי ?
תיבת טקסט: איך ?
תיבת טקסט: סוריה
תיבת טקסט: לבנון
תיבת טקסט: ישראל
תיבת טקסט: מצרים
תיבת טקסט: סעודיה
תיבת טקסט: ירדן
tiyul.netאתרים וטיולים במזרח התיכוןתיבת טקסט: אזהרות:
המידע באתר בנוי כיומן ולא מיועד להעביר מידע מדוייק ומלא. 
המידע באתר אינו נבדק ועלול להתיישן, ולכן עלול להיות שגוי.
אסור להשתמש במידע הקיים באתר לתכנון טיול. יש להתייעץ במדריך טיולים מוסמך או ברשויות.
חלק מהמסלולים מחייבים היתרים ואישורים מיוחדים. חלקם מסוכנים במיוחד, וחלקם אסורים מסיבות ביטחוניות.
המשתמש במידע עושה זאת על אחריותו האישית.
אסור להשתמש במידע המפורסם באתר ללא אישור מפורש. העובר על אזהרה זו ייתבע במלוא הנזקים שיגרמו לבעלי האתר עקב השימוש.

> לחזרה