תיבת טקסט: מה ?
תיבת טקסט: למה ?
תיבת טקסט: למי ?
תיבת טקסט: איך ?
תיבת טקסט: סוריה
תיבת טקסט: לבנון
תיבת טקסט: ישראל
תיבת טקסט: מצרים
תיבת טקסט: סעודיה
תיבת טקסט: ירדן
tiyul.netאתרים וטיולים במזרח התיכוןתיבת טקסט: האתר מכיל אוסף מידע על אתרים וטיולים במזרח התיכון.
האתר מתמקד במידע שאינו מפורסם ברשת (או שאינו מפורט מספיק), ומכיל מקורות ייחודיים ונדירים.
מקורות המידע לאתר הם ארכיונים, סקרי טיולים, ומידע ממטיילים.
האתר בנוי (ומבוסס) על סיפורים וזכרונות, כיומן הטיולים שלי.

אנא קראו בעיון את ה- ”איך“, והשתמשו ב- ”מי“ לשליחת עדכונים.

> לחזרה